a
Sed a nunc tempor, mattis felis eget, facilisis dui. Etiam tincidunt sem vel ornare laoreet.

Egzaminavimas traukinio mašinisto sertifikatui gauti

Kam reikalingas sertifikatas?

Traukinio mašinisto sertifikatas patvirtina traukinio mašinisto teisę valdyti sertifikate nurodytus geležinkelių riedmenis nurodytoje geležinkelių infrastruktūroje.

Kaip užsiregistruoti egzaminui?

Asmenys, pageidaujantys, kad RISKAS egzaminuotų jų samdomus traukinio mašinistus,  turi pateikti RISKAS laisvos formos prašymą egzaminuoti traukinio mašinistus (toliau – prašymas): Prašyme turi būti nurodyta ši informacija:

  1. Traukinio mašinisto vardas, pavardė;
  2. Traukinio mašinisto turimo pažymėjimo numeris ir išdavimo data;
  3. Kontaktinio asmens elektroninio pašto adresas ir (ar) telefono numeris;
  4. Patvirtinta traukinio mašinistų egzaminavimo tvarka.

 

Prašymas gali būti pateiktas el. paštu info@riskas.lt, siunčiant registruotu laišku adresu Vingrių g. 23-9, LT-01309 Vilnius, arba įteiktas tiesiogiai iš anksto susitarus telefonu +370 634 83186 arba el. paštu info@riskas.lt.

Kokia egzamino tvarka?

Egzaminą sudaro dvi dalys: teorijos (vykdomas raštu) ir praktikos egzaminas (vykdomas vadovaujantis pareiško pateikta egzaminavimo tvarka).

 

Teorijos egzaminai vykdomi tokia tvarka:

Traukinio mašinistai, atvykę laikyti teorijos egzamino, privalo su savimi turėti ir egzaminatoriui pateikti:

  1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  2. traukinio mašinisto pažymėjimą;
  3. dokumentus, įrodančius, kad traukinio mašinistas yra baigęs mokymus pagal geležinkelių infrastruktūros valdytojo ar geležinkelio įmonės (vežėjo) parengtą ir patvirtintą mokymo tvarką.

 

Egzamino metu pareiškėjai sprendžia testą su pasirenkamais atsakymais. Testą sudaro 30 klausimų po 3 atsakymus į kiekvieną klausimą. Iš 3 nurodytų atsakymų teisingų atsakymų skaičius gali būti tik vienas. Testas sudaromas vadovaujantis pareiškėjo pateikta egzaminavimo tvarka.

 

Laikoma, kad teorijos egzaminas išlaikytas, jeigu traukinio mašinistas teisingai atsako į ne mažiau kaip 26 testo klausimus.

 

Teorijos egzamino testui spręsti skiriama ne daugiau kaip 2 val.

 

Praktikos egzaminą leidžiama laikyti tik tuo atveju, jei išlaikomas teorijos egzaminas.

Praktikos egzamino metu vertinamas asmens gebėjimas tinkamai ir veiksmingai atlikti traukinio mašinisto funkcijas. Praktikos egzaminas vykdomas vadovaujantis pareiškėjo nustatyta egzaminavimo tvarka egzaminatoriui lydint traukinio mašinistus, pageidaujančius gauti sertifikatą, nustatytu maršrutu atitinkamą skaičių kartų.

 

Praktikos egzamino metu galima surinkti 10 balų. Praktikos egzaminas išlaikomas, jei asmuo surenka ne mažiau kaip 8 balus.

 

Praktikos egzamino eiga filmuojama. Filmuota medžiaga saugoma Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka ir periodiškumu.

Kokia egzamino kaina?

Egzamino kaina 1 asmeniui nustatoma atsižvelgiant į egzaminavimo apimtį.

registracijos forma

    [recaptcha]